Uslovi i pravila takmičenja

Izjavljujem da sam fizički i psihički spreman(na) za takmičenje, da u njoj učestvujem na ličnu odgovornost i da u slučaju bilo kakve povrede neću imati nikakav odštetni zahtev prema organizatoru. Potvrđujem da sam upoznat da Sportsko udruženje “Dokaži se” pripadaju sva prava promotivnog korišćenja mog imena, glasa, fotografije ili video zapisa – uključujući sve vrste oglašavanja, radio i TV emitovanja za reklame izdavačke i druge potrebe u okviru delatnosti udruženja, kao i u skladu sa Statutom Sportskog udruženja “Dokaži Se”.